Propisi, linkovi…

PROPISI, ažurirano 24. veljače, 2016. godine

 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (ZRRP, NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (NN 18/09, 25/09)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/2015)
 • Zakon o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 61/11, 112/12, 82/15)
 • Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/2015)
 • Uredba o metodologiji vještačenja (NN 153/14, 108/2015)
 • Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 110/14, 67/2015)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)
 • Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15)

Linkovi:

Roditeljske potpore HZZO
Dječji doplatak HZMO
Prijava u sustavu socijalne skrbi
Porezne olakšice za osobe s invaliditetom
Osobni odbitak
Pravo na pomoć za zaposlene u javnim službama (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 63)

 • Obiteljski zakon (ObZ, NN 103/2015)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ZOOOS, NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008, 90/2010)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (DPS, NN 63/2008, 90/2010)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (DPS, NN 63/2008, 90/2010)
 • Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/1999, 76/2000, 103/2014)
 • Pravilnik o pedagoškim normativima za utvrđivanje standardnog opsega obveza nastavnika u srednjoj školi (NN 59/1990)
 • Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/2015)
 • Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama (NN 17/2013)
 • Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 96/2003)
 • Protokol o postupanju s učenicima oboljelima od šećerne bolesti u školi (Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove, odjel za ljudske potencijale)

MEMOPROTOKOLDIJABETESTANJA

 • Stručno mišljenje: pružanje prve pomoći djetetu u školi u slučaju hipoglikemijske kome s posebnim naglaskom na mogućnost injiciranja glukagona (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 5.12.2014., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 21.1.2015.)

Linkovi:

Šećerna bolest u RH 2005.-2014., studeni 2015. godine

Pomagala HZZO

Strategije

 • Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/2014)
 • Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. (NN 116/2012)
 • Strategija razvitka Republike Hrvatske „Hrvatska u 21. Stoljeću“ – Strategija razvitka mirovinskog sustava i sustava socijalne skrbi (NN 97/2003)

Linkovi:

Ministarstvo zdravlja, Strategije, planovi i izviješća

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću 2015.-2020.

Akcijski plan za prevenciju i kontrolu kroničnih nezaraznih bolesti 2015. – 2020.

Grad Zagreb

Pravna klinika, besplatna pravna pomoć za pacijente, elektronički zahtjev

Iskustvo iz Zagreba:

Prava zaposlenih roditelja sa djecom dm1(oba roditelja rade)
Osnovni dokument je rjesenje o vjestacenju.( dokazano teze ostecenje zdravlja, tj. 30 % invalidnost)

Evo sto sam saznala neki dan za Zagreb
(nesto je zakon nesto od Grada):
1. Pravo na dd od 831 kn/mjesec od hzmo
2. Pravo na dd od socijalnog 350 kn /mjesec ako majka koristi 4h rada za to dijete ili ako ne koristi ima pravo na 500 kn/mjesec neivisno o imovinskim odnosu
3. Na osnovu vjestacenja gdje se utvrdi teze ostecenje zdravlja, roditelj sa PK karticom i kopijom rjesenja od Tvrtkove ode u Poreznu i ima olaksicu 0,3.
4. U Novoj Cesti 1, Gradski ured za invalidne osobe pravo na 100kn/mjesec na dijete za koje radi 4h, i 200 kn za drugo( u mom slucaju sa dva dijabeticara).
Sve vrijedi od datuma zahtjeva. Neka se ceka ali na kraju se dobije sa pocekom od datuma zahtjeva.

P.M.S. iz grupe Roditelja

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TEI ove godine nastavljamo s podrškom malim i nešto većim “slatkišima” u okviru programa Slatki servis. U novoj organizacijskoj shemi volonteri upisuju svoje slobodne sate, a roditelji bilo kojeg od slobodnih aktivnih...

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969