Osvrt: Molekule emocije

Molekule emocije; Znanost u pozadini medicine uma i tijela

Dr. Candace B. Pert, VBZ, 2006. (izvornik 1997.)

Molekule emocije knjiga je s tri paralelne priče: o znanosti i znanstvenim krugovima, o položaju žene u znanosti te o nizu istraživanja koji postupno otkrivaju informacijsku mrežu organizma, zatim i novu percepciju ljudskog organizma, zdravlja i bolesti. Dr. Pert povezuje znanstvenu percepciju, dokazivu i mjerljivu s alternativnom, holističkom, uglavnom znanstveno nedokazanom.

 

Brza povratna sprega

Pojam koji se ističe, povezuje niz istraživanja i dolazi kao zaključak je pojam brze povratne sprege. Radi se o sustavu informacija, neometanom primanju i brzim povratnim reakcijama, ispravnim odgovorima na primljene informacije. Brza povratna sprega ključ je uspjeha u sportu, primjerice u jedrenju. Kormilar odgovara na smjer i jačinu vjetra. Ključ je uspjeha u poduzetništvu gdje poduzetnik pravovremeno odgovara na zahtjeve tržišta. Zdrava dvosmjerna nehijerarhijska komunikacija ključ je uspješnih odnosa. Brza povratna sprega ključ je uspješnog roditeljstva što se posebno ističe u brizi majke prema novorođenom djetetu. Ključ je i prirodne ravnoteže – npr. više temperature i više sunčevih zraka potiču biljke na cvjetanje. U prirodnu ravnotežu ne upliće se svijest i misao pa ako se isto dogodi i usred zime, biljke će odgovoriti proljetnim raspoloženjem. Dobra, neometana i pravovremena komunikacija ključ je i potpunosti sustava i zdravlja.

Niz istraživanja opisanih u knjizi vodi novoj percepciji ljudskog organizma. Ono više nije definirano (samo i u prvom redu) metaforom materije, sile i energije. Priroda, prirodni procesi, tjelesni procesi dinamični su, odvijaju se u otvorenom i promjenjivom sustavu, dvosmjernom i nehijerarhijskom, i bolje im odgovara metafora informacije. Isto kao što prirodnim formama ne odgovara euklidova geometrija već fraktalna. Pravocrtnost, hijerarhija, jednosmjernost ljudski su proizvodi i odgovaraju materiji no odvajaju nas od prirode stvari i otežavaju razumijevanje prirodnih procesa.

Brza povratna sprega u organizmu ključ je zdravlja. Kako se ona odvija? Dva su ključna elementa: peptidi ili informacijske tvari, glasničke molekule sastavljene od dviju ili više aminokiselina povezanih poput kuglica ogrlice te receptori, antene na vanjskoj površini stanične membrane, odnosno vibrirajući proteini ili skupine proteina u pokretu. Peptidi nastaju u mnogim dijelovima organizma, uključujući mozak, a zbog složenosti reakcija klasificirani su u mnoštvo kategorija: hormone, neurotransmitere, neuromodulatore, čimbenike rasta, crijevne peptide, interleukine, citokine, kemokine i inhibitore rasta. Istraživanjima je utvrđena nehijerarhijska dvosmjerna komunikacija tri ključna sustava u tijelu, mozga, žlijezda i imunološkog sustava. Utvrđeno je postojanje psihoimunoendokrine mreže (prvi puta, u sklopu objave istraživanja, službeno najavljeno kao mogućnost u rujnu 1984. godine). Peptid koji je kemijski ključ za specifični receptor te ga potiče na preustrojavanje naziva se ligand – inzulin je npr. ligand za receptor inzulina. Peptid, ligand je dakle glasnička molekula koja nosi informaciju za specifični receptor, no da bi se informacija prenjela u stanicu ključno je vezanje. Primanje informacija i njihovo prvo procesuiranje moguće je samo dok je ligand vezan za receptor.

Vezanje. To je seks na molekularnoj razini! Što je taj kemijski ključ koji pristaje uz receptor te ga potakne na ples i ljuljanje? Posrijedi je element koji se naziva ligand. Taj kemijski ključ veže se uz receptor, ulazi u njega kao što ključ ulazi u ključanicu, uznemiri ga i potakne na preustrojavanje, na promjenu oblika sve dok – klik! – informacija ne uđe u stanicu.

Glasničke molekule dr. Pert naziva molekulama emocija. No uz ideju brze povratne sprege dolazi i ideja o „vanjskom izvoru“. Informacija, „razlika koja čini razliku“ prisutna je neovisno o prostoru i vremenu. Razlika šalice i mene ili ovog članka na papiru i vas prisutna je bez obzira gdje se nalazimo i u kojem vremenu. Iako ova misao zahtijeva duhovni angažman čitatelja, zanimljiva je, navodi na razmišljanje, a dr. Pert navela je na zaključak da molekule emocija naših organizama vibriraju zajedno. Tu na red dolazi naša odgovornost.

Način života i loša veza

Za kvalitetnu komunikaciju i brzu povratnu spregu, odnosno za zdravlje, nužna je brzina prijenosa informacija – kvalitetan i neometan prijenos koji omogućava pravovremen i ispravan fiziološki odgovor stanica. Vezanje ometaju toksini iz okoliša, toksini iz hrane, opijati, a neiskren način života i podvojenost, u komunikacijskoj mreži organizma izaziva kaos slanjem nejasnih, nedosljednih informacija.

Zagađivači iz okoliša mijenjaju i obustavljaju energetsku struju svih bioloških oblika života. Zagađivači iz okoliša nagomilani u tijelu oponašaju i poremećuju djelovanje spolnih hormona. Čvrsto je dokazano da kronično stimuliraju receptore estrogena i progesterona, drže ih u stanju prenapregnutosti, što dovodi do raka. Visoka toksičnost umara i imunološki sustav.

Sve funkcije povezane s preživljavanjem, seks i disanje primjerice, pa tako i konzumiranje hrane evolucijski su mudro ustrojene kao aktivnosti prožete emocijama. No poruke peptida ne možemo čuti ako nismo povezani sa svojim emocijama ili ih poričemo.

Gušterača npr. oslobađa najmanje dvadeset različitih peptida koji reguliraju apsorpciju i pohranjivanje hranjivih tvari te prenose informacije o sitosti i gladi.

A evo i kako izolirani šećer djeluje na vezanje:

Oslanjanje na umjetni oblik glukoze – šećer – radi brzog podizanja razine energije jednako je ubrizgavanju heroina, ako ne i opasnije. Tijelo umjetnu tvar iskorištava jednako kao i prirodan oblik, ali, ta tvar djeluje poput droge, odnosno, preplavljuje receptore i dovodi do njihove desenzitizacije, što poremećuje petlje povratne sprege koje reguliraju dostupnost trenutne energije kao što je oslobađanje glikogena iz jetre. Naš je tijeloum tijekom eona razvijao sustav opskrbljivanja mozga potrebnim gorivom, pa je mudro poštovati taj sustav.

Čestit život povezan s prirodom, održavanje čistoće organizma i misli omogućava svijest promatrača i brzu povratnu spregu u komunikacijskoj mreži organizma. Znanstveno dokazano omogućava preživljavanje, odnosno održanje zdravlja.

Napisala: Zrinka Babić

 

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TEI ove godine nastavljamo s podrškom malim i nešto većim “slatkišima” u okviru programa Slatki servis. U novoj organizacijskoj shemi volonteri upisuju svoje slobodne sate, a roditelji bilo kojeg od slobodnih aktivnih...

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969