OČITOVANJE: NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U GRADU ZAGREBU 

Odazvali smo se na pozivGradskog ureda za energetikuzaštitu okoliša i održivi razvoj te u roku (15.3.2016. god.) poslaliObrazac za dostavu mišljenjaprimjedbi i prijedloga naNacrt prijedloga programa zaštite zrakaozonskog slojaublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu. 

OBRAZAC za sudjelovanje javnosti-9.2.2016_3Lispunjeno 

Nacrt prijedloga programa zaštite zraka – za objavu-11.02 

 

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969