KOMENTAR NA JAVNO SAVJETOVANJE – IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE 

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače uključuje i osobe oboljele od šećerne bolesti. 

Za mišljenje na prijedlog Izmjena i dopuna pitali smo Pravnu kliniku i u nastavku ga u cijelosti možete pročitati. A kako smo iz iskustva naučili da mnogi Zakoni i Pravilnici na papiru, odnosno u teoriji zvuče dobro te da je problem primjena istih u praksi očitovali smo se komentarom kojim ukazujemo na nedefinirane pojmove koje bi se moglo individualno tumačiti. 

Mišljenje Pravne klinike: 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM 
PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE 
Zbog preinaka koje Direktiva Europske Komisije 2016/116/EU, od 07. srpnja 2016. 
godine unosi u Prilog III. Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim 
dozvolama, od 20. prosinca 2006. godine, a s kojima se države članice moraju uskladiti do 1. 
siječnja 2018. godine, mijenjat će se Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata 
za vozače (NN 137/2015, dalje: Pravilnik). 
Spomenute se promjene Pravilnika odnose na nove standarde zdravstvenih uvjeta za 
sigurno upravljanje vozilom s obzirom na kandidate za vozače i vozače oboljele od 
kardiovaskularnih bolesti te šećerne bolesti. 
Gledajući na ove novine s pravne strane, s naglaskom na promjene vezane uz šećernu 
bolest, postavlja se pitanje jasnoće novih odredbi, odnosno uvjeta postavljenih u njima. 
Također, valja obratiti pažnju na to dolazi li eventualno do diskriminacije osoba oboljelih od 
šećerne bolesti u odnosu na osobe oboljele od nekih drugih bolesti što se tiče zdravstvenih 
pregleda i općenito ocjenjivanja sposobnosti za vožnju. 

Izmjene i dopune Pravilnika koje se tiču šećerne bolesti 
Sadašnjim Pravilnikom uređeno je da se vozači i kandidati za vozače prve skupine 
ocjenjuju nesposobnima ili privremeno nesposobnima kada i uz terapiju imaju opetovano 
tešku hipoglikemiju i/ili nisu svjesni hipoglikemije, sve dok im se stanje ne regulira. O 
mogućnosti upravljanja vozilom odlučuje nadležni specijalist (članak 13. točka i Pravilnika). 
Međutim, izmjenama i dopunama Pravilnika koje se tiču šećerne bolesti predviđeno je nešto 
detaljnije uređenje tog pitanja. 
Prema novim odredbama, vozač i kandidat za vozača ocijenit će se nesposobnim ili 
privremeno nesposobnim kad boluje od neregulirane šećerne bolesti s opetovanom teškom 
hipoglikemijom, osim u slučajevima kad je poboljšanje stanja potkrijepljeno stručnim 
medicinskim mišljenjem i ako je pacijent pod redovitim zdravstvenim nadzorom. U 
slučajevima s ponavljajućom teškom hipoglikemijom u budnom stanju dozvola se ne izdaje ili 
ne produljuje prije isteka tri mjeseca od posljednje hipoglikemijske epizode. 
Također, uređeno je da kandidat za vozača ili vozač s dijabetesom koji uzima terapiju 
lijekovima koja može prouzročiti hipoglikemiju mora dokazati da razumije rizik 
hipoglikemije i da može primjereno kontrolirati svoje stanje. 
Isto tako, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima neće se izdati 
kandidatu za vozača ili vozaču koji ne pokazuju primjerenu osviještenost o hipoglikemiji. To 
se uvjerenje iznimno može izdati uz uvjet da je to propisno opravdano stručnim medicinskim 
mišljenjem i podložno redovitom zdravstvenom nadzoru, čime se osigurava da je osoba i dalje 
sposobna za sigurnu vožnju unatoč učincima zdravstvenog stanja. 
Specijalisti interne medicine, subspecijalisti dijabetolozi, obvezni su na traženje 
specijalista medicine rada/sporta i/ili izabranog doktora utvrditi je li zdravstveno stanje 
vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja šećerne bolesti, zapreka 
za sigurno upravljanje vozilom (čl. 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače). 
Načelno, nove su odredbe detaljnije od prethodnog uređenja i njima se preciznije nego 
do sada određuje u kojim će situacijama izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za 
upravljanje vozilima biti uskraćeno osobi oboljeloj od dijabetesa. Naglasak je stavljen na 
redovite kontrole i na osviještenost dijabetičara o rizicima koje njegova bolest može 
predstavljati u prometu. Što ta osviještenost konkretno znači bolje može procijeniti 
medicinska struka, ali u svakom slučaju je korisno da se potiče redovita kontrola i uzimanje 
primjerene terapije. Tako se, primjerice, od vozača dijabetičara može očekivati da iskontrolira 
šećer prije nego što se kao vozač uključuje u promet, kao i da sačeka s vožnjom ako se šećer 
ne kreće u normalnim granicama. 
Uspoređujući šećernu bolest s drugim bolestima koje sprečavaju dobivanje vozačke 
dozvole, dijabetičari nisu diskriminirani novim odredbama, a s obzirom na to da trenutni 
Pravilnik i za ostale bolesti zbog kojih se vozači i kandidati za vozače ocjenjuju 
nesposobnima ili privremeno nesposobnima predviđa određena postupanja, poput redovitih 
kontrola, procjene liječnika specijalista o stanju bolesnika, kao i procjenu kako terapija koja 
se uzima utječe na bolesnika i njegovu sposobnost za vožnju. Tako trenutni Pravilnik 
predviđa mehanizme kontrole slične onima koji su novim odredbama predviđeni za dijabetes i 
u situacijama u kojima se radi o, primjerice, epilepsiji, opstrukcijskom apnejičkom sindromu, 
bubrežnim bolestima itd. 
Treba uzeti u obzir činjenicu da nije svaki dijabetičar jednako svjestan svoje bolesti i 
važnosti toga da istu drži pod kontrolom, a pogotovo ako sudjeluje u prometu. Vozačka 
dozvola se, naravno, ne uskraćuje onim kandidatima za vozače i vozačima oboljelima od 
dijabetesa koji svoju bolest kontroliraju i uzimaju za nju primjerenu terapiju. Drugim 
riječima, odredbe su razrađene tako da spriječe one koji ne kontroliraju svoj dijabetes da 
ugrožavaju sigurnost u prometu, iz čega zaključujemo da su odredbe primjerene i nužne za 
ostvarenje tog cilja i pri tome nikako nisu diskriminatorne, već su, barem s pravne strane 
gledano, dovoljno precizne, korisne i u službi kako samog dijabetičara, tako i zaštite 
sigurnosti u prometu. 

Komentar 3L u okviru e-savjetovanja: 

Članak 6., i) 

Ističemo mnogo nedefiniranih pojmova koji se u praksi mogu individualno tumačiti (i zlouporabiti), odnosno predlažemo definiranje istih od strane specijalista dijabetologa odnosno usklađivanje s odredbama drugih europskih zemalja (npr. učestalost pregleda). Također ukazujemo na, u pravilu, velike razlike u kontroli bolesti osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2. 

neregulirana šećerna bolest – neregulirana? 

opetovanom teškom hipoglikemijom – opetovana? 

stručnim medicinskim mišljenjem – stručno? 

redovitim zdravstvenim nadzorom – redovito? 

dokazati da razumije rizik hipoglikemije – kako? kome? kada? 

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969