INICIJATIVA – KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE I U HRVATSKOJ 

Predmet:  kontinuirano mjerenje glukoze u RH 

DOPIS / INICIJATIVA 

Poštovani, 

želimo vam obratiti pažnju na tehnološki napredak u kontroli dijabetesa, odnosno na mogućnost kontinuirane kontrole razine glukoze. Kontinuirano mjerenje moguće je putem senzora koji se lijepi na kožu te potkožno i kontinuirano mjeri razinu glukoze u staničnoj tekućini koje pacijenti očitavaju preko čitača. Iako rezultati nisu precizni kao kontrola razine šećera iz krvi, omogućavaju kontinuirano mjerenje, jasniju predodžbu kretanja razina šećera u krvi i korelaciju s uzimanjem obroka i terapijom inzulina, odnosno značajno olakšavaju kontrolu. Isto tako jasno očitavaju kretanje te time omogućavaju predviđanje hipoglikemija i hiperglikemija. 

Prednosti uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze u kontroli dijabetesa: 

 • PRECIZNIJA REGULACIJA TERAPIJE 
 • POTENCIJALNO KORIŠTENJE MANJE INZULINA 
 • DUGOROČNO BOLJA KONTROLA I MANJE KOMPLIKACIJA 
 • DUGOROČNO BOLJE INDIVIDUALNO RAZUMIJEVANJE METABOLIZMA I BOLJA PRILAGODBA TERAPIJE, INZULINA/OBROKA 
 • PREDVIĐANJE KRETANJA RAZINE ŠEĆERA, JAKO U PADU, U PADU, U RAZINI, U PORASTU, JAKO U PORASTU 
 • PREVENCIJA TEŽIH I ČESTIH HIPOGLIKEMIJA 
 • PREVENCIJA TEŽIH I ČESTIH HIPERGLIKEMIJA 
 • PRAVOVREMENA REAKCIJA NA PAD ILI PORAST RAZINE ŠEĆERA U KRVI 
 • SMANJENA POTREBA ZA KONTROLOM RAZINE ŠEĆERA IZ KRVI 
 • MANJE PIKANJA, MANJE BOLI – BOLJA MOTIVACIJA ZA KONTROLU 
 • OBOLJELIM OSOBAMA OMOGUĆAVA BAVLJENJE AKTIVNOSTIMA SA ZNAČAJNO MANJE PREKIDA OVISNO O RAZINI ŠEĆERA U KRVI, OSOBITO TIJEKOM FIZIČKI ZAHTJEVNIJIH AKTIVNOSTI KADA JE POTREBNA POJAČANA KONTROLA – BOLJA MOTIVACIJA ZA SOCIJALIZACIJU I BAVLJENJE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA 
 • PSIHOLOŠKI MANJE OPTEREĆENJE (GORE NAVEDENI RAZLOZI, MANJE RAZMIŠLJANJA O SATNICI) 
 • ZNAČAJNO MANJA POTROŠNJA TRAKICA ZA GLUKOMETRE (POTREBNA ZA KONTROLU ISPRAVNOSTI I PRECIZNOSTI SENZORA) 

Kontinuirano mjerenje razine glukoze iz navedenih razloga znatno olakšava kontrolu dijabetesa kod djece oboljele od dijabetesa tipa 1, odnosno ovisnima o inzulinu. Osim navedenog preko aplikacija i mobilnih uređaja te računala omogućava se i povezivanje s roditeljima te stalni nadzor na daljinu. 

Bitno je i naglasiti da se u trenutnom sustavu mladima ovisnima o inzulinu značajno oduzimaju prava na ortopedska pomagala u odnosu na djecu što nije opravdano budući se potreba za kontrolom ne mijenja prelaskom neke dobne granice. Od dijabetesa tipa 1 najviše oboljevaju djeca, odnosno sa starenjem se povećava staž, rizik komplikacija, a i veći je rizik za gubitak mogućnosti prepoznavanja hipoglikemije. Mladi su i punopravni članovi zajednice, a potencijal svake oboljele osobe ovisi o kvaliteti kontorole. Isto tako, loša kontrola predstavlja rizik (npr. sudjelovanje u prometu). 

Iz već navedenih razloga dobra i bolja kontrola dijabetesa i olakšavanje života s dijabetesom isto tako je bitna i za odrasle i osobe treće dobi ovisne o inzulinu. 

Na europskom tržištu uređaji za kontinuirano mjerenje dostupni su pacijentima više od godinu dana. Za sada se radi se o uređajima Dexcom i Abbott FreeStyle Libre od kojih je drugi znatno povoljniji. 

Naravno, tehnologija i dalje napreduje i za očekivati je i još naprednije uređaje, manje, jednostavnije, preciznije, s poboljšanim algoritmima i još boljim mogućnostima za povezivanje i očitavanje, odnosno tumačenje rezultata. 

Molimo vas da se malim, ali i velikim pacijentima ovisnima o inzulinu i u Hrvatskoj u što skorije vrijeme omogući kontinuirano mjerenje glukoze. Molimo da u tom smislu poduzmete što možete u okviru vaših mogućnosti. 

Naravno, budući da svi imamo pravo na zdravlje isti bi uređaji trebali biti svima dostupni, odnosno trebali bi biti na listi HZZO-a. 

 

Ovaj dopis/inicijativu uputili smo 15.1.2017. na sljedeće adrese: 

 • N.R. PROF. DR. SC. MILAN KUJUNDŽIĆ, DR.MED., PRIMARIJUS, FEBGH, MINISTAR RH, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 
 • N.R. V.D. RAVNATELJA, N.R.  V.D. ZAMJENICI RAVNATELJA, 
 • N.R. ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
 • N.R. ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA OPĆA I MEDICINSKO TEHNIČKA POMAGALA, HZZO 
 • N.R. DOC. DR. SC. DARIO RAHELIĆ, DR. MED, HRVATSKO DRUŠTVO ZA DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA 
 • N.R. NATAŠA ROJNIĆ PUTAREK, HRVATSKO DRUŠTVO ZA PEDIJATRIJSKU ENDOKRINOLOGIJU I DIJABETOLOGIJU 
 • N.R. DAVOR BUČEVIĆ, PREDSJEDNIK, HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA 

 

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969