Komentar na javno savjetovanje – izmjene i dopune pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Komentar na javno savjetovanje – izmjene i dopune pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

KOMENTAR NA JAVNO SAVJETOVANJE – IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE 

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače uključuje i osobe oboljele od šećerne bolesti. 

Za mišljenje na prijedlog Izmjena i dopuna pitali smo Pravnu kliniku i u nastavku ga u cijelosti možete pročitati. A kako smo iz iskustva naučili da mnogi Zakoni i Pravilnici na papiru, odnosno u teoriji zvuče dobro te da je problem primjena istih u praksi očitovali smo se komentarom kojim ukazujemo na nedefinirane pojmove koje bi se moglo individualno tumačiti. 

Mišljenje Pravne klinike: 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM 
PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE 
Zbog preinaka koje Direktiva Europske Komisije 2016/116/EU, od 07. srpnja 2016. 
godine unosi u Prilog III. Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim 
dozvolama, od 20. prosinca 2006. godine, a s kojima se države članice moraju uskladiti do 1. 
siječnja 2018. godine, mijenjat će se Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata 
za vozače (NN 137/2015, dalje: Pravilnik). 
Spomenute se promjene Pravilnika odnose na nove standarde zdravstvenih uvjeta za 
sigurno upravljanje vozilom s obzirom na kandidate za vozače i vozače oboljele od 
kardiovaskularnih bolesti te šećerne bolesti. 
Gledajući na ove novine s pravne strane, s naglaskom na promjene vezane uz šećernu 
bolest, postavlja se pitanje jasnoće novih odredbi, odnosno uvjeta postavljenih u njima. 
Također, valja obratiti pažnju na to dolazi li eventualno do diskriminacije osoba oboljelih od 
šećerne bolesti u odnosu na osobe oboljele od nekih drugih bolesti što se tiče zdravstvenih 
pregleda i općenito ocjenjivanja sposobnosti za vožnju. 

Izmjene i dopune Pravilnika koje se tiču šećerne bolesti 
Sadašnjim Pravilnikom uređeno je da se vozači i kandidati za vozače prve skupine 
ocjenjuju nesposobnima ili privremeno nesposobnima kada i uz terapiju imaju opetovano 
tešku hipoglikemiju i/ili nisu svjesni hipoglikemije, sve dok im se stanje ne regulira. O 
mogućnosti upravljanja vozilom odlučuje nadležni specijalist (članak 13. točka i Pravilnika). 
Međutim, izmjenama i dopunama Pravilnika koje se tiču šećerne bolesti predviđeno je nešto 
detaljnije uređenje tog pitanja. 
Prema novim odredbama, vozač i kandidat za vozača ocijenit će se nesposobnim ili 
privremeno nesposobnim kad boluje od neregulirane šećerne bolesti s opetovanom teškom 
hipoglikemijom, osim u slučajevima kad je poboljšanje stanja potkrijepljeno stručnim 
medicinskim mišljenjem i ako je pacijent pod redovitim zdravstvenim nadzorom. U 
slučajevima s ponavljajućom teškom hipoglikemijom u budnom stanju dozvola se ne izdaje ili 
ne produljuje prije isteka tri mjeseca od posljednje hipoglikemijske epizode. 
Također, uređeno je da kandidat za vozača ili vozač s dijabetesom koji uzima terapiju 
lijekovima koja može prouzročiti hipoglikemiju mora dokazati da razumije rizik 
hipoglikemije i da može primjereno kontrolirati svoje stanje. 
Isto tako, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima neće se izdati 
kandidatu za vozača ili vozaču koji ne pokazuju primjerenu osviještenost o hipoglikemiji. To 
se uvjerenje iznimno može izdati uz uvjet da je to propisno opravdano stručnim medicinskim 
mišljenjem i podložno redovitom zdravstvenom nadzoru, čime se osigurava da je osoba i dalje 
sposobna za sigurnu vožnju unatoč učincima zdravstvenog stanja. 
Specijalisti interne medicine, subspecijalisti dijabetolozi, obvezni su na traženje 
specijalista medicine rada/sporta i/ili izabranog doktora utvrditi je li zdravstveno stanje 
vozača ili kandidata za vozača ili terapija koju uzima zbog liječenja šećerne bolesti, zapreka 
za sigurno upravljanje vozilom (čl. 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače). 
Načelno, nove su odredbe detaljnije od prethodnog uređenja i njima se preciznije nego 
do sada određuje u kojim će situacijama izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za 
upravljanje vozilima biti uskraćeno osobi oboljeloj od dijabetesa. Naglasak je stavljen na 
redovite kontrole i na osviještenost dijabetičara o rizicima koje njegova bolest može 
predstavljati u prometu. Što ta osviještenost konkretno znači bolje može procijeniti 
medicinska struka, ali u svakom slučaju je korisno da se potiče redovita kontrola i uzimanje 
primjerene terapije. Tako se, primjerice, od vozača dijabetičara može očekivati da iskontrolira 
šećer prije nego što se kao vozač uključuje u promet, kao i da sačeka s vožnjom ako se šećer 
ne kreće u normalnim granicama. 
Uspoređujući šećernu bolest s drugim bolestima koje sprečavaju dobivanje vozačke 
dozvole, dijabetičari nisu diskriminirani novim odredbama, a s obzirom na to da trenutni 
Pravilnik i za ostale bolesti zbog kojih se vozači i kandidati za vozače ocjenjuju 
nesposobnima ili privremeno nesposobnima predviđa određena postupanja, poput redovitih 
kontrola, procjene liječnika specijalista o stanju bolesnika, kao i procjenu kako terapija koja 
se uzima utječe na bolesnika i njegovu sposobnost za vožnju. Tako trenutni Pravilnik 
predviđa mehanizme kontrole slične onima koji su novim odredbama predviđeni za dijabetes i 
u situacijama u kojima se radi o, primjerice, epilepsiji, opstrukcijskom apnejičkom sindromu, 
bubrežnim bolestima itd. 
Treba uzeti u obzir činjenicu da nije svaki dijabetičar jednako svjestan svoje bolesti i 
važnosti toga da istu drži pod kontrolom, a pogotovo ako sudjeluje u prometu. Vozačka 
dozvola se, naravno, ne uskraćuje onim kandidatima za vozače i vozačima oboljelima od 
dijabetesa koji svoju bolest kontroliraju i uzimaju za nju primjerenu terapiju. Drugim 
riječima, odredbe su razrađene tako da spriječe one koji ne kontroliraju svoj dijabetes da 
ugrožavaju sigurnost u prometu, iz čega zaključujemo da su odredbe primjerene i nužne za 
ostvarenje tog cilja i pri tome nikako nisu diskriminatorne, već su, barem s pravne strane 
gledano, dovoljno precizne, korisne i u službi kako samog dijabetičara, tako i zaštite 
sigurnosti u prometu. 

Komentar 3L u okviru e-savjetovanja: 

Članak 6., i) 

Ističemo mnogo nedefiniranih pojmova koji se u praksi mogu individualno tumačiti (i zlouporabiti), odnosno predlažemo definiranje istih od strane specijalista dijabetologa odnosno usklađivanje s odredbama drugih europskih zemalja (npr. učestalost pregleda). Također ukazujemo na, u pravilu, velike razlike u kontroli bolesti osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2. 

neregulirana šećerna bolest – neregulirana? 

opetovanom teškom hipoglikemijom – opetovana? 

stručnim medicinskim mišljenjem – stručno? 

redovitim zdravstvenim nadzorom – redovito? 

dokazati da razumije rizik hipoglikemije – kako? kome? kada? 

Podrška inicijativi za povećanje broja trakica

Podrška inicijativi za povećanje broja trakica

PODRŠKA INICIJATIVI ZA POVEĆANJE BROJA TRAKICA Inicijativu koju je skupa s farmako analizom uz javnu podršku stručnih institucija uputilo Zagrebačko dijabetičko društvo podržali smo Pismom roditelja (autor: Zrinka Babić) koje je priloženo...

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

Slatki servis – uključili smo i nove volontere i nove obitelji

Slatki servis – uključili smo i nove volontere i nove obitelji

SLATKI SERVIS – UKLJUČILI SMO NOVE VOLONTERE I NOVE OBITELJI

Povodom dašnjeg dana, 14.11.2017. kada cijeli svijet obilježava Dan dijabetesa želimo se zahvaliti svim volonterima koji su uključeni u projekt Slatki servis te time ostvaruju naš cilj – pokazuju djeci i obiteljima na najljepši mogući način da u našoj zajednici ima ljudi koji su otvoreni prema novim iskustvima, prema učenju, koji su i tolerantni i odgovorni i savjesni i dovoljno samouvjereni, koji žele ostvariti sebe i pritom pomoći drugima. U drugom ciklusu edukacija osnažili smo još volontera i još obitelji u pružanju podrške djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1. Službeno je završena prva godina provedbe programa Slatki servis i u drugu godinu ušli smo s prvim sastankom podrške i uparivanjem volontera s obiteljima te kroz tjedan i prvim kontaktima. Prošle godine aktivno je bilo uključeno 12 volontera i 12 obitelji, u drugoj godini družit će se 14 volontera i 13 obitelji (14 djece). Želimo vam svima puno druženja i puno učinkovite komunikacije kako bi ostvarili i cilj zadovoljstva svih uključenih u projekt.

Povodom Dana dijabetesa treću godinu zaredom na HRT3 u 14:45 prikazuje se film Dječja poslakoji smo snimili u suradnji s Fade in-om.

Provedbu programa sufinancira Ministarstvo zdravstva temeljem Natječaja za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja psihosocijalne potpore. Temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja projekt financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. 

Programu su pružili potporu i Abbott Laboratories, Roche i Ljekarne Dvoržak

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

SLATKI SERVIS – PRIPREMNI DIO ZA DRUGU GODINU PODRŠKE

SLATKI SERVIS – PRIPREMNI DIO ZA DRUGU GODINU PODRŠKE

SLATKI SERVIS – PRIPREMNI DIO ZA DRUGU GODINU PODRŠKE

Širimo informacije, primamo prijave obitelji, primamo prijave volontera, organiziramo edukacije, nastavljamo s podrškom za već uključene obitelji, jučer smo održali i prvi uvodni sastanak s potencijalno novim volonterima…  punom parom smo u pripremama kako bi odgovorili na potrebe za podrškom i u ovoj, nama drugoj školskoj godini. Zahvaljujemo se svima koji su već u našem timu :), svima koji nas podržavaju u našim nastojanjima i svima koji nam se pridružuju.

Broj potencijalnih volontera koji će pružati individualnu podršku djeci još uvijek je manji od broja obitelji koje bi željele biti korisnici projekta pa poziv još uvijek vrijedi. 

U nizu akcija kojima pokušavamo maksimalno proširiti informaciju i dozvati sve drage ljude na području Zagreba i okolice snimili smo i “trailer” kojim kroz kratke isječke želimo prikazati radnu atmosferu. 🙂 Autorica videa je Daria Zalović.

Pogledajte video ovdje 

Krajem rujna ugostili su nas i u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Prilog možete pogledati ovdje. 

Dragi potencijalni volonteri javite nam se na kontakt@slatkikosecer.com. Veselimo se suradnji s vama

Jučer, 11. listopada od 17:30 sati u OŠ Tituš Brezovački u Španskom održali smo prvi uvodni sastanak i psihološku procjenu. Za sve vas koji niste mogli doći ili ćete se tek prijaviti organizirat ćemo još jedan sastanak. Molimo da nam se što prije javite jer edukacija počinje ovu nedjelju 15.10. od 9h. Vidimo se u Ilici!

Objavljen je još jedan članak na Index.hr.

Edukacije za “nove” roditelje održavamo ovu subotu 14.10. od 9 sati na lokaciji OŠ Tituš Brezovački, Špansko

Raspored edukacija: 

9-11h        Jačanje općih roditeljskih kompetencija, kvalitetna suradnja s volonterima

11-13h      Jačanje specifičnih roditeljskih kompetencija, potrebe djece oboljele od dijabetesa tipa 1

13-14h      Pravno savjetovanje – suradnja s dionicima volonterskog projekta, prava djeteta, zaštita osobnih podataka i sl. 

A nismo zaboravili niti na sve koji su već uključeni od veljače 2017.  S već uključenim volonterima imali smo sastanak tijekom rujna u dva termina. S nekima smo se nažalost rastali jer životne situacije se mijenjaju. Hvala svima i ovim putem na sudjelovanju u projekt 

 U pripremnoj fazi projekt je temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja financijski podržao Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Provedbu programa sufinancira Ministarstvo zdravstva temeljem Natječaja za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja psihosocijalne potpore.

 

 

 

 

 

 

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

SLATKI SERVIS – U IŠČEKIVANJU PRIJAVA

SLATKI SERVIS – U IŠČEKIVANJU PRIJAVA

SLATKI SERVIS – U IŠČEKIVANJU PRIJAVA

U očekivanju prijava novih i volontera i obitelji objavljujemo anonimno povratne informacije od škola s kojima su neki od volontera imali priliku surađivati.

Poštovani,

od učiteljice D. K. doznajemo da je zadovoljna sa suradnjom i podrškom volonterke V. U školu je dolazila redovito i iskazala pravovremenu pomoć i brigu za učenika D. V. je vrlo topla i brižna osoba. Smatramo da je njezina pomoć bila od velike koristi D. da se nosi s poteškoćama. 

Srdačan pozdrav!

I. T.

Stručna suradnica, psihologinj

predmet: izvješće o pratnji V. u školu u prirodi

Poštovani!

Gospođa V. bila je kao asistentica naše učenice 4. razreda, D., pratiteljica u 4- dnevnu školu u prirodi na otok Murter, s obzirom na D. tegobe koje proizlaze iz šećerne bolesti.

Gospođa V. svoju je ulogu shvatila vrlo savjesno te ni u kojem trenutku nije bilo potrebe da se ostale učiteljice uključe u situacije kada je trebalo regulirati šećer. Isto tako, D. se svaki put kada se osjetila loše, prvo obraćala asistentici. Ona je vrlo kompetentno vodila brigu da se obroci važu te da budu konzumirane najprimjerenije namirnice te stoga nije ni bilo puno intervencija.

D. je sve vrijeme provodila s vršnjacima te sudjelovala u svim aktivnostima, a asistentica ju je sa strane pratila kako njene aktivnosti ne bi bile narušavane, a opet da bude dovoljno blizu u slučaju potrebe. Stoga je i boravila u sobi zajedno sa D. i njenom prijateljicom te su je obje djevojčice lijepo prihvatile.

Isto smo tako primijetile da je D. u asistenticu stekla povjerenje te da joj se obraća i vezano uz ostale stvari, kao što su presvlačenje ili nanošenje kreme za sunce, a asistentica joj je izlazila u susret i u tim situacijama.

Nevezano uz isključivo poslove asistiranja, gospođa V. bila je vrlo ugodno društvo i nama, voditeljici i pratiteljicama putovanja, te je svakako preporučujemo za pratnju na putovanjima ovakve vrste.

Nadamo se da ćemo i ubuduće ostvarivati uspješnu suradnju te vas srdačno pozdravljamo iz OŠ R.

 

S poštovanjem,          

razrednica

pratiteljica                             

ravnateljica

Ponosni na našu volonterku prilažemo i njezine prve dojmove s puta.

…sa izleta sam stigla u utorak 6.6.  u 23 h totalno iscrpljena od puta i dojmova, ali i manjka sna ….moram priznati da mi je ovaj izlet bio jedno izuzetno iskustvo… moja podrška je bukvalno trajala 24 h …zadnja mjerenja GUK – a su bila u 24 h i 02 h  ..ostatak noći sam spavala s pola mozga , buđenje u 7  i kontrole šećera prije i poslije svakog obroka nakon sat do dva i puno puta između prema potrebi…

D. nisam ispuštala iz  vidokruga ni tren, onako uvijek na maloj udaljenosti da joj ne pušem za vratom, jer joj razine šećera jako ovise o emocijama, uzbuđenju, nezadovoljstvu i fizičkoj aktivnosti koji joj obaraju šećere na 2 i na sretno uzbuđenje koje povisi do 21…ali nije bilo nikakvih opasnih , paničnih  i nerješivih situacija …sve smo držale pod kontrolom u stalnom dogovoru s mamom s kojom sam odlično surađivala kao i s učiteljicom i profesoricama… ali bez moje podrške nebi im  bilo moguće voditi brigu o D. uz  ostale učenike… stoga je ovaj projekt  u ovom izletu dokazao potpunu svrhu i smisao….svi smo na kraju bili zadovoljni  i D. i roditelji i nastavnice, a bome i ja jer sam bez lažne skromnosti odradila lavovski posao.

Koristimo priliku i da se zahvalimo svima za medijsku podršku u promociji oglasa za volontere i obitelji za ovu školsku godinu. Hvala!

 

i svima drugima koji su podijelili ili će tek podijeliti informaciju!

Obaviještavamo vas i da edukacije u ovom trenutku planiramo u subotu 14.10. od 9 do 14h za nove obitelji te od 15.10. za volontere u terminima vikenda vjerojatno 9-14h.

Očujemo i veselimo se vašim prijavama!

 

U pripremnoj fazi projekt je temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja financijski podržao Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Provedbu programa sufinancira Ministarstvo zdravstva temeljem Natječaja za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja psihosocijalne potpore.

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

SLATKI SERVIS – NOVI CIKLUS UKLJUČENJA OBITELJI I REGRUTACIJE VOLONTERA

SLATKI SERVIS – NOVI CIKLUS UKLJUČENJA OBITELJI I REGRUTACIJE VOLONTERA

SLATKI SERVIS-NOVI CIKLUS UKLJUČENJA OBITELJI I REGRUTACIJI VOLONTERA

U očekivanju i u pripremama za novu školsku godinu najavljujemo planirani novi ciklus uključenja obitelji u program Slatki servis kao i regrutaciju novih volontera uz novi ciklus edukacija.

Iako još ne raspolažemo svim ulaznim informacijama, naš plan u ovom trenutku je regrutacija još jednog pomoćnika koordinatora volontera, regrutacija do 20 novih volontera koji će pružati individualnu podršku obiteljima i zaprimanje zahtjeva za uključenje od obitelji do sredine listopada 2017. Edukacije su u planu u drugoj polovici listopada i početkom studenog prvi kontakti i pružanje podrške.

Za već uključene obitelji i volontere koji su u mogućnosti nastaviti s pružanjem podrške i u ovoj školskoj godini nastavak podrške kreće s početkom školske godine.

Uskoro više informacija, a do tada vas pozivamo da se informirate o programu Slatki servis. Prema uputama slobodno možete slati svoje prijave na našu mail adresu.

Mi se veselimo novim počecima! Vi? 🙂

U pripremnoj fazi projekt je temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja financijski podržao Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Provedbu programa sufinancira Ministarstvo zdravstva temeljem Natječaja za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja psihosocijalne potpore.

Programu su pružili potporu i Abbott Laboratories i Roche.

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

ADA 2017 – smjernice za tjelovježbu

ADA 2017 – smjernice za tjelovježbu

ADA 2017 – smjernice za tjelovježbu

The New Physical Activity / Exercise Guidelines for Diabetes

Predavač: Sheri R. Colberg

Sheri R. Colberg je doktorica i osoba koja već izrazito dugi niz godina živi s dijabetesom. Budući da je i sama sportski aktivna, na kongresu Američke dijabetičke asocijacije u San Diegu je podijelila s nama svoja znanstvena istraživanja i saznanja. Pa krenimo redom.

Postoje 4 vrste dijabetesa i preddijabetesa:

 • tip 1 (5-10 % slučajeva),
 • tip 2 (90-95 % slučajeva),
 • gestacijski dijabetes (dijagnozira se između 24. i 48. tjedna trudnoće) i
 • preddijabetes (kada su razine šećera u krvi iznad graničnih vrijednosti).

Kako bi se spriječio sam razvitak šećerne bolesti i njegova lakša kontrola kod svih tipova, preporuča se svakodnevna sportska aktivnost. Fizička aktivnost nam donosi mnoge dobrobiti poput

 • boljeg općenitog fizičkog stanja organizma,
 • bolje regulacije šećerne bolesti i povećanje inzulinske osjetljivosti,
 • smanjenje opasnosti od pojave kardiovaskularnih bolesti,
 • gubitak težine te odgoda samog dijabetesa u slučaju tipa 2 šećerne bolesti.

No koja je razlika između fizičke aktivnosti i samog vježbanja. Fizička aktivnost podrazumijeva bilo koju vrstu kretanja koja zahtijeva trošenje energije, dok vježbanje spada pod planirane fizičke aktivnosti. Svatko od nas bira ono što mu najbolje odgovara.

Kako imamo 4 vrste dijabetesa, isto tako imamo i 4 različita načina vježbanja, odnosno fizičke aktivnosti:

 • aerobne vježbe (kontinuirano korištenje velikih skupina mišića),
 • vježbe snage,
 • fleksibilnost i
 • vježbe ravnoteže.

Svaki od navedenih oblika vježbanja imaju svoj način djelovanja na razinu šećera u krvi.

Aerobne vježbe

Aerobne vježbe povećavaju gustoću mitohondrija, inzulinsku osjetljivost, oksidacijske enzime, propustljivost krvnih žila, kapacitet pluća, imunitet te jačaju naše srce. To su vježbe koje umanjuju pojavu kardiovaskularnih bolesti te umanjuju poveznicu između mortaliteta i dijabetesa. Na jednaki način djeluju i vježbe kratkog, ali visokog intenziteta.

Vježbe snage

Budući da dijabetes sam po sebi pokazuje incidenciju povećanog faktora koji dovodi do smanjenja mišićne snage te brže opadanje snage i funkcionalnog statusa, vježbe snage povećavaju mišićnu masu, fizičku funkciju, mentalno zdravlje, gustoću kostiju, inzulinsku osjetljivosti, krvni tlak, poboljšavaju stanje masnoće u organizmu te sprječavaju pojavu kardiovaskularnih bolesti. S druge pak strane, glikemijske dobrobiti se razlikuju od tipa do tipa dijabetesa.

Vježbe fleksibilnosti

Vježbe fleksibilnosti povećavaju pokretljivost zglobova, no nemaju direktan utjecaj na razinu šećera u krvi.

Vježbe ravnoteže

Vježbe ravnoteže zajedno s vježbama fleksibilnosti su nešto što se posebice preporuča starijim osobama, no jednako tako i svim onim mladim osobama koje se vrate kući umorni s posla ili iz škole. To su vježbe koje poboljšavaju naše psihičko stanje i motoriku. Pomoću vježbi ravnoteže umanjujemo opasnost od raznih svakodnevnih padova te poboljšavamo naše hodanje, čak i osobe s razvijenom neuropatijom. S druge pak strane, dobrobiti tai chi-a i yoga-e su manje poznate.

Što trebaju činiti oni koji većinu svoga dana provedu sjedeći na poslu?

Budući da nas je takav popriličan broj, svima nama se preporuča nakon svakih 30 minuta prekinuti naše sjedenje i jednostavno se prošetati bilo od jednog do drugog zida prostorije ili najobičnije istezanje koje ne zahtjeva nikakvu posebnu fizičku spremu. Takav način prekidanja cjelodnevnog boravka u uredu, odnosno sjedenja, dokazano pozitivno djeluje na razinu šećera u krvi posebice kod dijabetesa tipa 2, no ne zanemaruju se niti osobe s tipom 1. Pri tome se ovakav način prekidanja ne predlaže kao zamjena svakodnevnom vježbanju, već samo kao prekid dugotrajnog sjedenja koje negativno djeluje na razinu glukoze u krvi.

Što je ono što se posebice preporuča osobama s tipom 1 šećerne bolesti?

Fizička aktivnost je nešto čiju dobrobit nikada ne trebamo i ne smijemo zanemariti, no same sportske aktivnosti kod osoba s tipom 1 šećerne bolesti mogu itekako različito utjecati na razinu glukoze u krvi. Sve to ovisi o vremenu kada pristupamo fizičkoj aktivnosti te o njezinom intenzitetu. Pri tome se preporuča konzumacija ugljikohidrata prije i za vrijeme same fizičke aktivnosti kao i učestalije mjerenje vrijednosti GUK-a zajedno s prilagođenim dozama inzulina. Neovisno o tome jesmo li korisnici klasičnih PEN-ova ili inzulinske pumpe, niti jedno, niti drugo nas neće spriječiti u kvalitetnom bavljenju bilo kojom vrstom sporta. Preporuka svima je, naravno, i korištenje najmodernije tehnologije za praćenje stanja razine šećera poput CGMS-a ili FGMS-a. Preporuka je minimalno 2-3 puta tjedno posvetiti se intenzivnijoj fizičkoj aktivnosti dok se kraći, ali intenzivniji treninzi preporučuju svima onima kojima to fizička sprema dozvoljava.

Smjernice za djecu

Za djecu se posebno naglašava važnost bavljenja fizičkom aktivnosti i to u trajanju od 60 min/dan. Pri tome je važno korištenje kako vježbi snage, tako i vježbi izdržljivosti, odnosno aerobnih vježbi.

Smjernice za gestacijski dijabetes

Smjernice o važnosti fizičke aktivnosti se upućuju i trudnicama s gestacijskim dijabetesom jer važnost dobre regulacije glikemije za vrijeme trudnoće, kada naši šećeri ne utječu samo na naš organizam, već u još većoj mjeri na organizam našeg nerođenog djeteta, je samo po sebi jedna od najvažnijih tema za svaku buduću majku oboljelu od dijabetesa. Trudnicama se pri tome preporučuju vježbe manjeg intenziteta u trajanju od 20 do 30 minuta dnevno.

Kako se izboriti s opasnostima hipoglikemije koja su noćna mora svakog sportaša s dijabetesom?

Promjena doziranja inzulina te neposrednim unosom ugljikohidrata prije samog početka bavljenja sportom i naglim promjenama intenziteta i usklađivanjem termina sportskih aktivnosti. Preporuka je prije samog početka sportske aktivnosti izvesti par kratkih sprinteva koji će polučiti djelovanje adrenalina te time lagano povećati našu razinu glukoze u krvi, dok se treniranje ujutro pod ujtecajem sindroma zore smatra kao olakotnom okolnošću koja će spriječiti uobičajeni porast šećera u krvi, ali i izbjeći pojavu hipoglikemije za vrijeme treninga. Izbjegavanje opasnosti od noćnih hipoglikemija pod utjecajem pojačane dnevne fizičke aktivnosti, postići ćemo smanjenjem noćne doze dugodjelujućeg inzulina, odnosno smanjenjem količine bazala na inzulinskoj pumpi ili pak uvođenjem manjih ugljikohidratnih obroka. Korištenje CGMS-a i FGMS-a je nešto što se i ovaj put spominje kao nezaobilazni alat (sada još samo čekamo da to isto odobri i naša struka i povjerenstvo u Republici Hrvatskoj).

Kako hipoglikemije, jednako je moguća i pojava hiperglikemije prilikom konzumacije vježbi kratkog trajanja, ali većeg intenziteta. Da bi se takvo stanje izbjeglo, takvu sportsku aktivnost važno je započinjati s dobrim razinama šećera u krvi. Pri tome je potrebno pažljivo odrediti potrebnu dozu korekcije, a samo treniranje u slučaju visoke razine GUK-a i uz prisustvo ketona se ne preporuča.

Smjernice za osobe s razvijenim komplikacijama dijabetesa

U slučaju da smo već razvili neke od potencijalnih komplikacija dijabetesa, fizička aktivnost nam se i dalje preporuča uz povećani oprez i slušanje granica vlastitog tijela. Ne smijemo raditi ono što nam izaziva bol, no još manje si ne smijemo dozvoliti da nas takvo stanje dovede u stanje apsolutnog nekretanja i izbacivanja fizičke aktivnosti iz našeg svakodnevnog života.

I kako je na kraju sama dr. Sheri R. Colberg rekla: “Haj’mo! Dignite se i pokrenite se!

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969