3L INICIJATIVA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA DIJABETESA

INICIJATIVA povodom obilježavanja Dana dijabetesa 14.studenog 2014. godine.
Prema podacima iz CroDiab registra 2012. godine bilo je registriranih 234.457 odraslih osoba oboljelih od dijabetesa. Od toga je 14.138, odnosno 6,03 % od ukupnog broja oboljelih od dijabetesa, procjena broja odraslih osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1. U Hrvatskoj se broj djece u dobi do četrnaest godina oboljelih od dijabetesa tipa 1 procjenjuje na 1.000 uz napomenu da se broj oboljele djece znatno povećava te da oboljevaju sve mlađa djeca.
Podaci o broju djece oboljele od dijabetesa tipa 1 iz registra Zavoda za dječju endokrinologiju i dijabetes KBC-a Rebro:
2004. – 2006. GODINE OBOLJELO JE
311 DJECE U DOBI DO 14 GODINA, OD TOGA
70 DJECE U DOBI DO 4 GODINE.
2007. – 2009. GODINE OBOLJELO JE
354 DJECE U DOBI DO 14 GODINA, OD TOGA
77 DJECE U DOBI DO 4 GODINE.
2010. – 2012. GODINE OBOLJELO JE
396 DJECE U DOBI DO 14 GODINA, OD TOGA
97 DJECE U DOBI DO 4 GODINE.

Iako je postotak osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 mali u ukupnom broju oboljelih, gledamo li financijski aspekt liječenja unatoč tome i zbog toga, jer se radi o djeci i cjeloživotnom opterećenju kontrolom bolesti koja značajno utječe na kvalitetu života,
u svrhu prevencije bolesti te prevencije komplikacija, u svrhu bolje kvalitete života djece, mladih i obitelji korištenjem dostupnih znanja i tehnologija ovime iniciramo te podržavamo druge inicijative za:
UVOĐENJE INZULINSKE PUMPE NA OSNOVNU LISTU POMAGALA KAKO BI DODJELA BILA TRANSPARENTNA TE OVA VRSTA TERAPIJE BILA OMOGUĆENA SVIMA KOJI TO ŽELE U SVRHU BOLJE KONTROLE BOLESTI I BOLJE KVALITETE ŽIVOTA

POJAŠNJENJE: OSIM OMOGUĆAVANJA BOLJE KONTROLE RAZINA ŠEĆERA U KRVI I SLOBODE U PREHRANI I DNEVNIM AKTIVNOSTIMA, INZULINSKA PUMPA SMANJUJE BROJ UBODA INJEKCIJE S PROSJEČNIH 15 PUTA NA 1 UBOD U TRI DANA TE DJETETU OLAKŠAVA OSAMOSTALJENJE I SOCIJALIZACIJU

UVOĐENJE SENZORA ZA KONTINUIRANO MJERENJE RAZINE ŠEĆERA U KRVI NA OSNOVNU LISTU POMAGALA KAKO BI BILI OMOGUĆENI SVIMA KOJI TO ŽELE U SVRHU BOLJE KONTROLE BOLESTI I BOLJE KVALITETE ŽIVOTA

POJAŠNJENJE: SENZORI ZA KONTINUIRANO MJERENJE RAZINE ŠEĆERA U KRVI ZNAČAJNO PRIDONOSE KONTROLI BOLESTI DAJUĆI KONTINUIRANI JASAN UVID U KRETANJE RAZINA ŠEĆERA U KRVI, TIME ZNAČAJNO UMANJUJU RIZIK OD HIPOGLIKEMIJA I HIPERGLIKEMIJA, ODNOSNO POSLJEDICA TIH AKUTNIH I/ILI TRAJNIH STANJA TE ZNAČAJNO SMANJUJU POTREBU ZA KONTROLOM RAZINE ŠEĆERA IZ KAPLJICE KRVI IZ PRSTA ŠTO JE KOD DJECE UOBIČAJENO I PO DESETAK PUTA DNEVNO, OMOGUĆAVA SLOBODU, OSAMOSTALJENJE I BOLJE RAZUMIJEVANJE BOLESTI (PRIMJER SLOVENIJA)
ZA OSOBE OBOLJELE OD DIJABETESA TIPA 1, A KOJI NEMAJU SENZOR ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE RAZINA ŠEĆERA U KRVI, POVEĆANJE BROJA TRAKICA ZA MJERENJE RAZINA ŠEĆERA U KRVI NA OSNOVNOJ LISTI POMAGALA NA 10 KOM DNEVNO ŠTO JE STVARAN PROSJEČAN BROJ KONTROLA RAZINE ŠEĆERA U KRVI TIJEKOM 24 SATA

POJAŠNJENJE: UNATOČ PREPORUCI ZA OKO 5 DO 6 KONTROLA RAZINA ŠEĆERA U KRVI TIJEKOM DANA I NOĆI, STVARNA POTREBA KOJA OMOGUĆAVA BOLJU KONTROLU BOLESTI PROSJEČNO JE OKO 10 MJERENJA DNEVNO ŠTO JE MOGUĆE PROVJERITI KONTROLOM DNEVNIKA KONTROLE, IZLISTOM MEMORIJE APARATIĆA ZA MJERENJE RAZINE ŠEĆERA U KRVI ILI ELEKTRONIČKIM IZLISTOM IZ MEMORIJE APARATIĆA
ZA OSOBE OBOLJELE OD DIJABETESA TIPA 1 OPĆENITO DOSTUPNOST TEHNOLOŠKI NAPREDNIH TEHNOLOGIJA KOJE OMOGUĆAVAJU BOLJU KONTROLU BOLESTI I SLOBODU, PRIMJERICE TEHNOLOŠKI NAPREDNIJE INZULINSKE PUMPE, SENZORE, TRANSMITERE, I-PORT, „BIONIC PANCERAS“ I DR.
INTEGRATIVAN PRISTUP DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU DIJABETESA TIPA 1 KOJI UKLJUČUJE I HOLISTIČKI „ALTERNATIVNI“ PRISTUP, PRIMJERICE NUTRICIONISTIČKI PROGRAMI, PROGRAMI KOJI UKLJUČUJU TJELOVJEŽBU, ANTISTRES PROGRAMI, PROVJERA NA INTOLERANCIJU I DISBIOZU CRIJEVNE FLORE, KORIŠTENJE TEHNOLOGIJA U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI POPUT BIOFEEDBACKA I DR.

POJAŠNJENJE: ALOPATSKA MEDICINA I ZNANOST JOŠ NIJE PRONAŠLA UZROK OBOLJENJA OD AUTOIMUNE BOLESTI DIJABETESA TIPA 1 TE POVEZANO I ČESTO PRIDRUŽENIH BOLESTI, OBOLJENJA SU SVE ČEŠĆA, OBOLJEVAJU SVE MLAĐA DJECA I S TOM BOLESTI ŽIVE GOTOVO CIJELI ŽIVOT,
ALOPATSKA MEDICINA NUDI INZULIN KAO TERAPIJU TE SMJERNICE ZA PRILAGOĐENU KONVENCIONALNU PREHRANU, KONTROLU ZATIM PREUZIMA OBOLJELA OSOBA ILI RODITELJI OBOLJELOG DJETETA,
AUTOIMUNA BOLEST JE KRONIČNA BOLEST KOJA JE PROGRESIVNA TE ZAHVAĆA CIJELI ORGANIZAM, UZROKUJE DALJNJE POREMEĆAJE ŠTO DOKAZUJE ČESTA POJAVA PRIDRUŽENIH BOLESTI,
KONTROLA BOLESTI OVISI O RAZUMIJEVANJU DJELOVANJA INZULINA NO I O RAZUMIJEVANJU ORGANIZMA I O SVEUKUPNOM ZDRAVLJU, PRIMJERICE O ZDRAVLJU CRIJEVA TE POVEZANO APSORPCIJE, O OSJETLJIVOSTI STANICA NA INZULIN I SL.,
SLOBODA IZBORA ALTERNATIVNOG NAČINA PREHRANE, MIJENJANJE NAČINA ŽIVOTA ŠTO JE NEOPHODNO I PRISUTNO NIJE POPRAĆENO JASNOM CJELOVITOM SLIKOM KOJA USMJERUJE PACIJENTA…
CILJ SVAKE OBOLJELE OSOBE I LIJEČENJA OBOLJELE OSOBE JE DOBRA KONTROLA BOLESTI, ODRŽANJE ZDRAVLJA I OMOGUĆAVANJE KVALITETE ŽIVOTA, ODNOSNO SVAKA POMOĆ U ODRŽANJU SVEUKUPNOG ZDRAVLJA, A TIME I KVALITETE ŽIVOTA OBOLJELE OSOBE I OBITELJI VIŠE JE NEGO POTREBNA. KRONIČNO OBOLJELE OSOBE LAIČKI INDIVIDUALNO POSEŽU ZA ALTERNATIVNIM METODAMA LIJEČENJA. MNOGE HOLISTIČKE ALTERNATIVNE NO ZNANSTVENO UTVRĐENE ILI POTVRĐENE METODE MOGU NADOPUNITI SLIKU TE TIME DATI JASAN UVID I USMJERITI LIJEČENJE TE POMOĆI U KONTROLI BOLESTI. ALTERNATIVNE METODE MEĐUTIM DANAS U HRVATSKOJ NISU DOSTUPNE SVIMA TE NISU PRIZNATE OD STRANE KONVENCIONALNIH LIJEČNIKA. ZA DOBROBIT PACIJENTA SURADNJA KONVENCIONALNE I ALTERNATIVNE MEDICINE NEOPHODNA JE. (PRIMJER SRBIJA)
SNAŽNA JAVNA POTPORA INSTITUCIONALNIM I IZVANINSTITUCIONALNIM PROGRAMIMA PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE OBOLJENJA I KOMPLIKACIJA, ODNOSNO PROGRAMIMA USMJERENIM NA MIJENJANJE ŽIVOTNIH NAVIKA TE PROGRAMIMA USMJERENIM NA JAČANJE SPOSOBNOSTI NOŠENJA SA STRESOM
SNAŽNA JAVNA POTPORA SLOBODI IZBORA NEKONVENCIONALNOG NAČINA PREHRANE SUKLADNO POSEBNIM ZDRAVSTVENIM POTREBAMA DJETETA ŠTO SE POSEBNO ODNOSI NA PREŠKOLSKE I ŠKOLSKE USTANOVE
Nadamo se da ćete uvažiti potrebe djece i mladih, odnosno svih osoba  oboljelih od dijabetesa tipa 1. Molimo vas da inicijativu proslijedite svim zainteresiranim stranama, odnosno nadležnim uredima i osobama.

Inicijativa je upućena danas, 14.11.2014. na sljedeće adrese:
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Ministarstvo zdravlja
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Gradski ured za zdravstvo, Zagreb

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969