Obavijest: stranica u preoblikovanju

Obavijest: stranica u preoblikovanju

Obavijest: stranica u preoblikovanju

Dragi posjetitelji stranice 3L, radimo na preoblikovanju stranice pa ćete u narednom razdoblju možda naići na prazne kategorije koje ćemo vremenom popuniti sadržajem. Hvala na razumijevanju, pratite nas i nadalje.

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TEI ove godine nastavljamo s podrškom malim i nešto većim “slatkišima” u okviru programa Slatki servis. U novoj organizacijskoj shemi volonteri upisuju svoje slobodne sate, a roditelji bilo kojeg od slobodnih aktivnih...

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

Najava: Četvrta radionica zdravstveno usmjerene tjelovježbe u okviru programa Live Out Loud / Nanbudo kao zdrav način života 31. listopada

Najava: Četvrta radionica zdravstveno usmjerene tjelovježbe u okviru programa Live Out Loud / Nanbudo kao zdrav način života 31. listopada

Najava: Četvrta radionica zdravstveno usmjerene tjelovježbe u okviru programa Live Out Loud / Nanbudo kao zdrav način života 31. listopada

U subotu 24. listopada družili smo se na trećoj radionici zdravstveno usmjerene tjelovježbe u okviru programa Live Out Loud / Nanbudo kao zdrav način života. Prilažemo izbor fotografija.

Uspjeli smo uvježbati prve dvije u nizu od deset vježbi tradicionalne respiratorne japanske gimnastike, val i vjetar. Pozitivno smo se umorili, polaganim  kretnjama i formama pokrenuli svaki mišić tijela i ki (životnu energiju) te smo se i dobro oznojili. Svi polaznici, od malih do velikih, vježbe su usvojili te ih uz video snimke mogu prakticirati i usavršavati do sljedeće radionice 31. listopada i nadalje.

Sve polaznike treće radionice obaviještavamo da je snimljen i drugi video koji obuhvaća vježbe s treće radionice. Video nije javan i svi polaznici treće radionice dobivaju obavijest elektroničkom poštom o načinu pristupanja video materijalima. Video materijali snimljeni su kao dio projekta i namjenjeni su svim polaznicima kako bi ih podsjetili na točno izvođenje vježbi i motivirali na svakodnevno prakticiranje i usavršavanje.

Sljedeća radionica je 31. listopada 2015. od 11 sati i prijave/odjave primamo do petka 30. listopada na kontakt@slatkikosecer.com
Podsjećamo da je projekt podržao HEP te su radionice za sve polaznike besplatne. Pozivamo vas, i male i velike, ili male ili velike (kako vama više odgovara),  da nam se pridružite što prije jer s vježbama nastavljamo iz radionice u radionicu. Puni zdravstveni i energetski efekt projekta dobit ćete polaženjem svih, odnosno što većeg broja radionica.
 
Sve detalje možete doznati na našim mrežnim stranicama ili upitom na mail.
 
Ostali termini:
07. studeni
14. studeni
21. studeni
05. prosinac
SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TEI ove godine nastavljamo s podrškom malim i nešto većim “slatkišima” u okviru programa Slatki servis. U novoj organizacijskoj shemi volonteri upisuju svoje slobodne sate, a roditelji bilo kojeg od slobodnih aktivnih...

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

3L očitovanje na nacrt plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015. – 2021.

3L očitovanje na nacrt plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015. – 2021.

3L OČITOVANJE NA NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE 2015. – 2021. 

U okviru javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015. – 2021., a potaknuti pozivom Zelene akcije, očitovali smo se te na adresu elektroničke pošte Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom poslali naše komentare, obrazloženja i prijedloge: 

Očitovanje na nacrt Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021. 

Komentari općenito: 

 „Gospodarenje otpadom potrebno je provoditi poštujući Zakonom propisani red prvenstva  gospodarenja otpadom provodeći mjere kojima se potiču rješenja koja nude najbolji ishod za okoliš pri  tome uzimajući u obzir rezultate analize životnog ciklusa ukupnih učinaka stvaranja i gospodarenja otpadom te opća načela zaštite okoliša kao što su: načelo predostrožnosti i održivosti, tehničke  izvedivosti, ekonomske održivosti i zaštite resursa, kao i ukupne učinke na okoliš, ljudsko zdravlje, gospodarstvo i društvo1.“ 10 -15 red Nacrta 

„Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, s jasno propisanim obavezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju  otpadom koji zajedno s pripadajućim strateškim ciljevima iz područja zaštite okoliša postavlja slijedeće  osnovne ciljeve gospodarenja otpadom u RH: 

  1. SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA 

U skladu razvojnom strategijom Europa 2020 čiji je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje  životnog vijeka materijala i proizvoda, jedan od ciljeva Plana je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.(…)“ 21 -30 red Nacrta 

Gore navedeno najvažnije su smjernice Nacrta PGO-a. PGO trebao bi nadalje biti razrađen upravo sljedeći ove prvo jasno postavljene ciljeve i okvire. 

 

Nacrt Plana u konačnici nije konkretan, nije utemeljen na vezanim činjenicama i statistikama. Ocjene i projekcije stoga nisu utemeljene. Plan nije usklađen s europskim i svjetskim trendovima, statistikama, projekcijama i direktivama, ne sadrži, ne poziva se i ne odgovara primjerima dobre prakse. Kako najvažnije smjernice prema redu prvenstva – u prvom redu smjernica prevencije nastajanja otpada – nisu konkretizirane, detaljno razrađene niti sadrže analize i planove financiranja, one ne daju jasne smjernice za provedbu  i upitno je jesu li primjenjive u praksi. 

Nacrt PGO-a veže se na Strategiju gospodarenja otpadom (NN 130/05) koja nije usklađena s nacionalnim zakonodavstvom i EU direktivom o otpadu i odlagalištima: 

  • STRATEGIJA PROPISUJE TEK 18 % ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA 2020. GODINE 
  • NOVI ZAKON I EU DIREKTIVA O OTPADU PROPISUJU 50% ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA DO 2020. GODINE, EU JE TAKOĐER U PROCESU IZMJENE DIREKTIVA S CILJEM OD 70% ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA DO 2030. GODINE. 
  • STRATEGIJA ZA 2015. GODINU PROPISUJE SMANJENJE KOLIČINE ODLOŽENOGA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 75% OD KOLIČINE PROIZVEDENE 1995. GODINE. 
  • NOVI ZAKON I  EU DIREKTIVA O ODLAGALIŠTIMA PROPISUJU SMANJENJE ODLAGANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA ZA 75% KOLIČINE ODLOŽENE 1997. DO KRAJA 2013. GODINE. 
  • STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI (STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM RH IZ 2005. I PLAN GOSPODARENJA OTPADOM RH IZ 2007.) IMALI SU VRLO NISKE CILJEVE I MJERE ZA SMANJENJE KOLIČINE OTPADA, A ČAK NI TI CILJEVI NISU DOSTIGNUTI NITI JE USPOSTAVLJEN DOBAR OKVIR ZA NJIHOVO ISPUNJENJE. PREMA PODACIMA EUROSTAT-A, RH SPADA MEĐU 3 NAJGORE DRŽAVE EU PO PITANJU GOSPODARENJA OTPADOM. 

U sadržaju nacrta najčešće se i najviše ponavlja „energetska oporaba“ čime je red prvenstva promijenjen, odnosno nije usklađen sa Zakonom i smjernicama za cirkularnu ekonomiju. Financijska ulaganja isto potvrđuju te također ne odgovaraju redu prvenstva. 

I Direktiva o otpadu i Zakon iz 2005. godine propisuje da je potrebno poštovati hijerarhiju gospodarenja otpadom, čime je sprječavanje (prevencija) nastanka otpada smještena na prvo mjesto. No plan kojim se razrađuje sprječavanje nastanak otpada nije temelj ovog nacrta Plana. 

U Europi najuspješniji sustavi odvojenog prikupljanja otpada kao rješenje za ostatni otpad koriste napredne moderne tehnologije. Analizama se utvrdilo da je ekološki sustav gospodarenja otpadom baziran na prikupljanju otpada od “vrata do vrata” puno isplativiji i okolišno prihvatljiviji. U tim gradovima odustalo se od izgradnje postrojenja za termičku obradu otpada. 

Prihvatljivi oblici obrade biorazgradivog otpada su kompostiranje i anaerobna digestija. 

Prema navodima Zelene akcije modernizacija Pročistača otpadnih voda moguća je ugradnjom dodatnih procesnih postrojenja (primjerice sustav ATHOS – mokra oksidacija zrakom i BIOTHELYS – pojačana anaerobna digestija) kojima je moguće smanjiti nastanak otpadnog mulja za više od 80 %. 

U mjestima diljem svijeta koja postižu najbolje rezultate u gospodarenju otpadom (sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom koja je uspostavljena s obzirom na ukupnu ocjenu održivosti, ekološke prihvatljivosti, želju stvaranja društva koje reciklira i potrebu korištenja otpada kao resursa) sustavi se temelje na planovima koji detaljno razrađuju više stupnjeve hijerarhije – prevenciju, ponovnu uporabu i recikliranje – a mehaničko-biološka obrada  koja isključuje proizvodnju goriva za spaljivanje služi samo kao dio lanca gospodarenja otpadom i obrađuje samo manje količine ostatnog otpada koje nastaju u kućanstvima. Najbolje rješenja za ostatni otpad jesu postrojenja koja ostatni otpad prerađuju u sintetički pijesak koji je sirovina za daljnju industrijsku proizvodnju. 

Poticanje spaljivanja goriva iz otpada u cementarama neekološko je postupanje s otpadom jer je poznato da su cementare jedne od najodgovornijih za emisije štetnih stakleničkih plinova u atmosferu. Uz to, cementare ne posjeduju filtere koji bi zaustavili štetne kemijske spojeve poput dioksina i furana koji ugrožavaju ljudsko zdravlje, zbog čega je 2008. čak 35 000 europskih doktora medicine poslalo apel EU parlamentu da zabrani promociju spaljivanja otpada. Za smanjenje korištenja fosilnih goriva postoje rješenja u vidu alternativnih, obnovljivih izvora energije. 

Ciljevi: 

Strategije i planovi prostor su za sagledavanje učinjenog, stanja te prostor za uvid u prostor za poboljšanja i mogućnosti. Oni moraju jasno određivati cilj i svrhu temeljem kojih se donose vezani akti i provodi praksa. Trenutno stanje gospodarenja otpadom možemo ocijeniti apsolutno kao neodrživo, a i u neskladu s EU smjernicama i dobroj praksi na svjetskoj razini. 

Danas smo svjesni da otpad „ne nestaje“ osim iz našeg vidnog polja, svjesni smo cikličkih procesa u prirodi gdje otpada NEMA. Svjesni smo i kulture konzumerizma, globalizacije, neumjerenosti i neodgovornosti te svaka strategija i plan moraju biti sagledani i u širem kontekstu i općim zadanim ciljevima. Osnovne smjernice koje nas iz neodrživog sustava vode prema održivom su: reduciraj, reuporabi i recikliraj. 

Otpad je rezultat načina života, kulture, a promjene (koje su apsolutno potrebne) stoga treba inicirati u korijenu, odnosno temelj svakog plana i strategije trebao bi biti edukacija i buđenje društvene odgovornosti. Bilo kakvo ponašanje koje ne bi bilo u skladu s istim ne bi trebalo podržavati, niti sustavno niti od strane pojedinaca. Promjene kreću od pojedinaca, a sustav se planira kako bi ih motivirao. I tu su najvažnije promjene „na kućnom pragu“. 

Gledamo li obrnuto, podrška stvaranju otpada (bilo koji vid podrške ili nedjelovanja) podrška je i načinu života koji se pokazao kao neodrživ; konzumerizam, neumjerena prehrana, bacanje hrane i s druge strane glad, nerazborito korištenje ambalaže, neograničena dostupnost, monokulturni nasadi, GMO, uzgoj životinja na veliko, transport, skladištenje, kemikalije, povezano neograničeno korištenje neobnovljivih resursa i kao rezultat svega klimatske promjene, prirodne katastrofe, izumiranje pojedinih živih vrsta, općenito neravnoteža u prirodnom sustavu i u konačnici bolesti zapadne civilizacije od koji danas oboljeva sve više djece i u sve mlađoj dobi. 

Danas smo apsolutno svjesni neodrživosti suvremenog načina života i potrebe za sustavom kojemu će prioritet biti briga za Zemlju. Prevencija stvaranja otpada kompleksan je i vrlo odgovoran plan koji treba uključiti sve izazove suvremenog načina života, ljudi, odnosno podržati: kvalitetnije i  trajnije pametne proizvode, ekološki i zdravstveno prihvatljive materijale, korištenje obnovljivih resursa, organsku proizvodnju, čist okoliš od hrane, vode, zraka do atmosfere, zdravu hranu bogatu nutrijentima (lokalna proizvodnja, ubiranje zrelih plodova, skraćeno vrijeme do stola, smanjenje toksina iz hrane na najmanju moguću mjeru, odnosno maksimalna sigurnost hrane, maksimalno očuvanje nutrijenata, sezonske namirnice kojima se održava ravnoteža organizma itd), sačuvati prirodnu ravnotežu itd. 

Prema članku 70. Ustava Republike Hrvatske »Svatko ima pravo na zdrav život«, a »Država osigurava uvjete za zdrav okoliš«. Nadalje, »Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša«. 

Zaključak: 

Nacrt plana izrađen je na krivim temeljima i nije usklađen s nacionalnim zakonodavstvom i EU direktivama, stoga zahtijeva jasno postavljanje prioriteta, jasna činjenična stanja, detaljnu razradu i jasne te društveno odgovorne i održive smjernice. 

Prijedlog: 

U plan prevencije nastanka otpada predlažemo razmotriti resurs vode, odnosno razmotriti i predvidjeti plan prikupljanja oborinskih voda („žetva vode“), ponovne uporabe i odvajanja odvoda crnih voda. Time bi se količina otpadnih voda znatno smanjila, a uspješnim preusmjeravanjem otvorenih vodotoka umanjio i rizik poplavljivanja. Nije zanemarivo niti poticanje građevinskog sektora. 

Uvid u stanje (primjer odlaganja oštrih medicinska pomagala za dijabetičare): 

Jedna od naših ciljanih skupina su obitelji djece i mladih oboljelih od dijabetesa tipa 1. Dijabetes tipa 1 jedan je od tipova dijabetesa. 

Napomena: dijabetes tipa 1 je automina bolest od koje oboljeva sve više djece i u sve mlađoj dobi. Uzrok oboljenja nije poznat, a definira se kao sinergija uzroka iz okoliša koji utječu na genetske promjene. 

Sve osobe oboljele od dijabetesa tipa 1 (procjena 6.03% od ukupnog broja oboljelih od dijabetesa, 2012. godina) na inzulinskoj su terapiji kao i velik broj osoba oboljelih od dijabetesa tipa 2 koji čini 90% od ukupnog broja oboljelih od dijabetesa (registriranih 234.457 odraslih osoba oboljelih od dijabetesa, 58.193 broj odraslih osoba na inzulinskoj terapiji, procjenjuje se broj od 1.000 djece u dobi do 14 godina oboljele od dijabetesa tipa 1, za djecu u dobi 14-18 godina nema preciznih statistika, podaci 2012. godina). 

Djeca u prosjeku dnevno kontroliraju razine šećera u krvi (otpad pikalice i trakice s uzorcima krvi) 10 puta dnevno te uzimaju terapiju inzulinom (otpad iglice) u prosjeku 5 puta dnevno. Za svako mjerenje i davanje terapije koriste se i komadići vate ili maramice za steriliziranje na kojima ostaju uzorci krvi. Po osobi to znači 3.650 pikalica (oštri predmeti) i trakica godišnje, te 1.825 iglica (oštri predmeti) godišnje. Uzmemo li kao prosjek pola od navedenog po osobi na godišnjoj razini to je npr. oko 109.500.000 pikalica, isto toliko trakica i , isto toliko iglica godišnje za koje nije predviđeno ili omogućeno i realizirano u praksi odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje. 

PRAVILNIK O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM (NN 50/15) 

III. GOSPODARENJE MEDICINSKIM OTPADOM 

Članak 11. 

(1) Gospodarenje oštrim predmetima zahtjeva poduzimanje mjera za prevenciju ozljeda i zaraze za vrijeme rukovanja sve do obrade sukladno pravilima struke, ovom Pravilniku i posebnom propisu kojim se utvrđuju uvjeti gospodarenja otpadom. 

(2) Otpad iz stavka 1. ovog članka mora se sakupljati i obrađivati odvojeno od ostalog medicinskog otpada. 

(3) Oštrim predmetima koji potječu iz zaštite zdravlja, mora se gospodariti kao sa zaraznim medicinskim otpadom.“ 

Na temu pomagala upoznati smo i s činjenicom da se npr. štake koje se koriste u razdoblju zacijeljivanja prijeloma ne vraćaju, odnosno s velikom vjerojatnošću jednokratno upotrebljavaju. To je vjerojatno tek jedno u nizu neosvještenog postupanja. 

____________________________________________________________________________ 

Ovo očitovanje šaljemo kao dio naše misije promicanja kulture održivosti, odnosno aktivnog i odgovornog načina života koji će omogućiti zdravlje i bolju kvalitetu života svakog pojedinca i društva u cjelini no i drugih živih vrsta u našem okruženju. Pozitivno je što su upravo ti ciljevi prepoznati te postavljeni i kao osnovni ciljevi PGO-a. Oni to trebaju ostati i u praksi. 

Nadamo se da ćete uvažiti naše komentare, prijedloge, obrazloženja. 

3L 

U Zagrebu, 

  1. listopada, 2015. godine

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

3L očitovanje na nacrt plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015. – 2021.

Podrška inicijativi za povećanje broja trakica

PODRŠKA INICIJATIVI ZA POVEĆANJE BROJA TRAKICA 

Inicijativu koju je skupa s farmako analizom uz javnu podršku stručnih institucija uputilo Zagrebačko dijabetičko društvo podržali smo Pismom roditelja (autor: Zrinka Babić) koje je priloženo inicijativi te člankom koji je objavljen na portalu Index.hr. 

U studenom se obilježava Dan dijabetesa. U Hrvatskoj, on je posvećen i prema registru oko tisuću djece u dobi do četrnaest godina oboljelima od dijabetesa tipa 1 i njihovim obiteljima. Trenutno oko tisuću jer je broj oboljele djece godišnje, odnosno incidencija oboljenja, u porastu. Hrvatska se, u odnosu na prosjek incidencije oboljenja u zemljama Europske unije, smatra visokorizičnom. Iako oboljeli od dijabetesa tipa 1 u Hrvatskoj čine tek oko 6 % od ukupnog broja osoba oboljelih od dijabetesa, upravo taj postotak povećava mogućnost dostupnosti pomagala koji život djece i obitelji čine kvalitetnijima. Dostupnost pomagala koja utječu na kvalitetu života djece i obitelji financijski je isplativa u usporedbi s intervencijama zbog akutnih i dugoročnih komplikacija te je neusporedivo isplativa u odnosu na neprocjenjivu vrijednost kvalitete svakog individualnog života. 

Civilne udruge koje zastupaju interese obitelji malih dijabetičara već niz godina prateći trendove, tehnološke te dostupnosti pomagala u zemljama u kojima je standard kontrole dijabetesa na višoj razini, inicijativama i projektima prema ministarstvima i HZZO-u daju uvid u prostor poboljšanja i iniciraju poboljšanja standarda kontrole dijabetesa, odnosno kvalitete života ove najosjetljivije skupine društva. Tako je povodom Dana dijabetesa prošle godine udruga 3L uputila inicijativu za poboljšanje kvalitete života obitelji djece oboljele od dijabetesa tipa 1 kojom su tražili uvođenje inzulinske pumpe, uređaja za kontinuirano mjerenje razine glukoze i stvarno potrebnog broja trakica za mjerenje razine glukoze u krvi na osnovu listu pomagala, ali i integrativan pristup dijagnostici i liječenju dijabetesa te javnu potporu programima promicanja zdravlja. Ovih dana Zagrebačko dijabetičko društvo – Klub roditelja uputilo je inicijativu s farmako – ekonomskom analizom za povećanje broja trakica za mjerenje razine glukoze u krvi na 2.500 kom godišnje za djecu u dobi do 18 godina s mogućnošću odobrenja dodatnih 500 trakica godišnje. Inicijativu je podržalo i Društvo za pedijatrijsku endokrinologiju te Ministar zdravstva prim. Siniša Varga, dr. med.dent. 

„Danas djeca oboljela od kronične nezarazne bolesti dijabetes tip 1 preko HZZO-a ostvaruju pravo na samo 1.500 trakica za određivanje glukoze aparatićem godišnje. U slučaju neregulirane bolesti, osobe do 18 godina u mogućnosti su ostvariti dodatnih 500 trakica. Istovremeno, u referentnoj zemlji Sloveniji, takvih ograničenja gotovo i nema, već brojka ovisi o stručnoj procjeni ordinarijusa i realnim potrebama. 

U intenzivnim razgovorima s pacijentima, strukom, te svjetskim stručnim studijama i smjernicama, potvrdili smo da sva djeca s dijabetesom imaju neki oblik nestabilne bolesti, tj dnevne varijacije glikemije u rasponu od preko 10 mmol/L. Dakle, kod mladih s najboljom regulacijom bolesti postoje znatne dnevne varijacije glikemije. 

S druge strane, znanstvene studije su bespogovorno pokazale da kontrola glikemije ovisi o broju mjerenja glikemije tijekom dana. Stoga upravo ona djeca koja imaju optimalno reguliranu bolest u pravilu troše najviše trakica, s jedne strane stoga što je upravo zbog redovitog mjerenja glikemije postignuta zadovoljavajuća kontrola bolesti, a s druge stane zbog straha od hipoglikemija. Pokazano je da su upravo hipoglikemije ograničavajući faktor u postizanju optimalne kontrole bolesti i djeca s nižim HbA1c u pravilu imaju više hipoglikemija te veći rizik za razvoj teške hipoglikemije praćene poremećajem ili gubitkom svijesti., odnosno epileptičkim napadom. Nadalje, ozbiljnije hipoglikemije sa sobom nose i značajan financijski trošak za zdravstveni sustav koji je opisan u studiji. 

Zbog toga apsolutno je potrebno dodatno povećati broj trakica djeci, jer je u njih teže prepoznati hipoglikemije, a često je sami ne znaju prepoznati i signalizirati te im se preporuča često mjerenje glikemije, u prosjeku 8 i više puta dnevno.“, stoji u inicijativi. 

Inicijativi je priloženo i pismo majke djeteta koje je prije prvog rođendana oboljelo od dijabetesa tipa 1. Navodimo ga u cijelosti. 

„Mama sam dječaka koji je od dijabetesa tipa 1 obolio prije svog prvog rođendana. Rekli su nam da razinu šećera mjerimo pet do šest puta na dan. Nakon što je naše dijete od savršeno zdravog i spremnog za prvi korak osamostaljenja postalo ovisno o našoj intenzivnoj dvadesetčetirisatnoj kontroli, manje samostalno i životno ugroženo, nama je i pet pikanja u male prstiće kako bi aparatićem očitali razinu šećera u krvi bilo emocionalno, ali i remeteći našu tek stečenu roditeljsku komociju – previše. No potrebno.  Procijenjeno je od strane HZZO-a da je djetetu potrebno kontrolirati razinu šećera u krvi 5,5 puta dnevno i toliko trakica maksimalno možemo dobiti na doznake. Istovremeno odustajem od posla i odlazim na dopust i primam primanja oko četiri puta manja, u tom trenutku. 

No razine šećera, situacije i aparatići nisu idealni. Dok je dijete malo ne zna govoriti niti pokazati kako se osjeća. Ni nakon godina staža nismo sigurni što radimo kada korigiramo razine šećera, a na početku smo još manje i gotovo paralizirani strahom. Kada malo odraste možda zna da nešto nije u redu no ne zna to verbalizirati. Ili zna verbalizirati, ali ne zna prepoznati osjećaje. Zatim se počne osamostaljivati, ići na sportske aktivnosti, u prirodu, aktivno se igrati s djecom. Prvo razine šećera osciliraju zbog hormona, zatim zbog aktivnosti, uzbuđenja, straha, stresa…  

U početku mi roditelji tek učimo i ne razumijemo djetetov metabolizam, djelovanje inzulina, prepoznajemo i koordiniramo se ovisno o namirnicama, o virozama, o aktivnostima. Zatim aparatići. Jednom nismo pustili dovoljno krvi, jednom se ugasi prije uzimanja kapljice krvi, a mi to nismo na vrijeme primjetili. Ja ne vidim po noći jer sam već iscrpljena od svakonoćnog buđenja. Suprug treba naočale i vidi još manje od mene, baka ima oštećene očne živce još od djetinjstva. Naravno da griješimo. Ne pokupimo pravilno kapljicu krvi te mjerenje moramo ponoviti. I to ne jednom. Dijete si je s oko pet godina počelo i samo mjeriti pa griješi, tete u vrtiću griješe… Mjerimo u autu, u tramvaju, u kazalištu, kinu, na blagajni u trgovini, na klupici, dok planinarimo, na plaži… Mjerimo razine šećera ujutro prije davanja prve terapije inzulinom, mjerimo kada dijete osjeća da mu pada razina šećera ili nije siguran, mjerimo i za provjeru jesmo li digli razinu šećera u krvi, mjerimo prije davanja inzulina za kasni ručak i navečer. Mjerimo prije tjelesne aktivnosti, za vrijeme duže aktivnosti, poslije aktivnosti, kada je dijete gladno da znamo što smije jesti i koliko. Mjerimo prije nego ga ostavljamo npr. u parku, kod bake, u igraonici, na rođendanu, na sportu, na engleskom, u vrtiću… Šećeri mogu biti i jako visoki pa dodajemo terapiju inzulina i onda opet pratimo jer razina šećera može pasti brzo ili sporo. Kada dijete zaboravi prije mjerenja oprati ruke tada ponavljamo mjerenje jer može biti pogrešno… 

To su naše životne situacije. Ne, ne kontroliramo razinu šećera u krvi  5,5 puta dnevno već prosječno desetak puta dnevno, a uz to se događaju i ljudske greške te koristimo i više trakica, možda još tri dnevno u prosjeku.  

Svjesni smo da se nekada razina šećera mogla mjeriti jednom mjesečno u ambulanti uz puno duže čekanje. No danas kada su aparatići i trakice dostupni i dugoročno gledano mnogo povoljniji od liječenja komplikacija i neizmjerno povoljniji u usporedbi s narušenom kvalitetom života oboljele osobe i obitelji, danas kada je tehnologija na visokom stupnju i nadalje velikom brzinom napreduje, kada postoje apartići za kontinuirano mjerenje razine šećera, umjetne gušterače, čipovi za očitanje stanja organizma i dr. – barem bi broj trakica trebao ovisiti o stvarnim potrebama djeteta.  Većina obitelji nažalost ne može si ih priuštiti. 

Jedan od brojnih roditelja djeteta oboljelog od dijabetesa tip 1.“ 

 

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969

Novo: Radionice s Teom u Španskom. Primamo prijave!

Novo: Radionice s Teom u Španskom. Primamo prijave!

Novo: Radionice s Teom u Španskom. Primamo prijave!

U školskoj godini 2015./2016. Tea Botinčan, mag.educ.rehab, praktičarka transakcijske analize, za 3L vodit će niz radionica i predavanja za djecu, mlade i roditelje ovisno o vašem interesu. Radionice će se održavati četvrtkom od 18 do 20 sati u OŠ Tituša Brezovačkog u Španskom, Špansko 1, učionica 40 (pitajte na porti).

Radionice, odnosno predavanja će se organizirati ovisno o vašem interesu, odnosno bit će uključena djeca, mladi ili roditelji ili djeca i roditelji. Broj sudionika je ograničen. O temi svake pojedine radionice odlučit ćemo ovisno o vašem interesu, odnosno tema radionice bit će odabrana prema najvećem broju prijava. Minimalno trebaju sudjelovati tri osobe ili para, a maksimalno kako je navedeno uz opis pojedine radionice. Također je važno da ćemo grupe formirati po dobi. Sudionici će zatim biti obaviješteni o datumu održavanja radionice, odnosno predavanja.

Sve detalje, upute i prvi prijedlog radionica i predavanja pronađite ovdje:

TeaBotincan_radionice_za_djecu_mlade_roditelje

Prvi termin je četvrtak 12. studeni. Veselimo se vašim prijavama i druženju!

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TE

SLATKI SERVIS – POČETAK 2020TEI ove godine nastavljamo s podrškom malim i nešto većim “slatkišima” u okviru programa Slatki servis. U novoj organizacijskoj shemi volonteri upisuju svoje slobodne sate, a roditelji bilo kojeg od slobodnih aktivnih...

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969